More selected projects

io_anfas_bezloga-kopieio_anfas_bezloga-kopie

Io

stainless steel, acrylic glass | nerezová ocel, akrylátové sklo

Io is atypical jewel whose main part is placed on top half of beck. The jewel is named IO after the innermost moon Jupiter whose orbit lies between moons Thebe and Europe, and is the fourth largest moon in our solar system. The essential element of the object is a circle which for me has a mystical symbolism. Its line embodies the ultimate perfection, eternity, infinite cycle of creation, destruction and rebirth. The jewel case is made of sandblasted plexiglass and shaped as eg in which IO waits as an fetus for its birth.

Šperk jsem pojmenovala IO podle nejvnitřnějšího měsíce planety Jupiter, jehož oběžná dráha leží mezi měsíci Thebe a Europe a je čtvrtým největším měsícem v naší sluneční soustavě. Nejdůležitějším prvkem objektu IO je kruh, který pro mne má mystickou symboliku. Jeho linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Schránka z pískovaného plexiskla je v podobě vajíčka, ve kterém IO čeká jako embryo na zrození. 

Katerina ReichKaterina Reich

CREDITS

photo > Marie Brousilová
model > Kristýna Bruncková