1_Katerina Reich by_Eliska Kyselkova11_Katerina Reich by_Eliska Kyselkova1

Kyō

gold-plated brass, acrylic glass | zlacená mosaz, akrylátové sklo

The Kyō collection of jewels is loosely inspired by the mesmerizing world of art and the ancient traditions of Japan. It especially reflects the woodblock print of Japanese masters Utamaro Kitagawa and Utagawa Kunisada, from 18th and 19th century, who captured the lives of geishas and courtisans.

When a girl, in the world of blossoms and willows, becomes a maiko (the apprentice of a geisha), she accepts her artistic name which will symbolize her new life. That is where the name  Kyō comes from – an artistic name reffering to the city of Kyoto. In this city there is also situated one of the biggest hanamachi or the flower city where everything comes into being and obeys the principles of artistic and bodily beauty of professionally trained companions – geishas.

Geishas' fragile appearance was my inspiration for designing the subtle jewels which are easy to put on. The absence of disruption of the body integrity is very important. The collection is completed with red circles as a symbol of “the Land of the Rising Sun“ and with other construction elements which come from Japanese architecture and calligraphy.

Kolekce šperků Kyō je volně inspirovaná světem umění a tradicemi starého Japonska. A to především dřevoryty japonských mistrů Utamara Kitagawy a Utagawa Kunisady tvořících v 18. a 19. století, kteří zachycovali zejména život gejš a kurtizán.

Když se ve světě květů a vrb dívka stane maiko (učednicí gejši), příjme profesionální umělecké jméno, které bude symbolizovat její nový život. Odtud také pochází název kolekce Kyō - umělecké jméno odkazující na město Kjóto. V něm se nachází jedno z největších hanamači neboli květinových měst, kde vše vzniká a podřizuje se umělecké a tělesné kráse profesionálně vyškolených společnic – gejš.

Gejši mne svou křehkou vizáží inspirovaly k navržení subtilních šperků, které se lehce nasazují.
Důležitá je absence jakéhokoliv zásahu do těla. Kolekce je doplněna červenými kruhy jako symbolu ,,Země vycházejícího slunce´´ a dalšími konstrukčními prvky, které  vycházejí z japonské architektury a kaligrafie.

CREDITS

photo > Eliska Sky
MUA, model > Kateřina Koki Mlejnková
dress > ODIVI - Sobje

 

 

 

 

CREDITS

product photo > Anna Pleslová

Katerina Reich_Kyo_foto Tomáš Slavík (1)Katerina Reich_Kyo_foto Tomáš Slavík (1)

CREDITS

Designblok 2018
installation >
 Jiří Krejčiřík
photo > Tomáš Slavík

 

Bez názvuBez názvu