More selected projects

KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-3KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-3

MOARÉ inspirational glasses | inspirativní brýle

nickel-plated brass, foils | niklovaná mosaz, fólie

The inspirational glasses are designed for architects to help them find new ideas when observing architecture or natural environment as well as for those who just want to experience the view of the world around them in a new way. The foils in the glasses are removable and exchangeable. They can be used individually or combined together. So far two types of them are available- coloured or transparent with raster prints and various lines. The construction of the glasses enables to change the focus of the user by adjusting the distance of the foils.

MOARÉ - technický termín rušivého efektu, ke kterému dochází v optice. Přestože může být vnímán jako chyba, dá se z něj naopak udělat přednost, která nás může navést k jinému vnímání. Inspirační brýle jsou určeny jak architektům, kterým mohou pomoci hledat nové nápady při pozorování architektury či přírody, tak těm, kteří si jen chtějí obohatit pohled na šedivý svět. ​Do brýlí lze nasadit všemožné druhy fólií. Ty lze používat jak jednotlivě, tak v kombinacích. Prozatím používám dva typy. Jde o fólie barevné nebo transparentní s potiskem rastrů či různých linií. K zaostření potisku na fóliích lze využít konstrukce brýlí, která umožňuje jejich oddálení či přiblížení očím uživatele.

KATERINA REICH by Eliska Kyselkova WEB-7KATERINA REICH by Eliska Kyselkova WEB-7
KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-4KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-4
KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-9KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-9

CREDITS

photo > Eliska Sky
MUA > Kateřina Koki Mlejnková
model > Eva Slabá & Linda Skálová (Pure model)

11

CREDITS

photo > Lukáš Dohnal
model > Thu Huong Truong

Katerina Reich MOARÉKaterina Reich MOARÉ

CREDITS

photo > Marie Brousilová
MUA > Smeries
model > Tereza Vokurková

 

DSCF5214DSCF5214

CREDITS

photo > Jiří Votava
model > Martina Mikulková

 

FFBR by Eliska Sky-5FFBR by Eliska Sky-5