More selected projects

KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-3KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-3

MOARÉ / inspirational glasses

Nickel & brass plated brass / foils 

Photo Eliska Sky / Makeup art Kateřina Koki Mlejnková
Model Eva Slabá & Linda Skálová / Pure model

KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-9KATERINA REICH by Eliska Kyselkova-9

EN The inspirational glasses are designed for architects to help them find new ideas when observing architecture or natural environment as well as for those who just want to experience the view of the world around them in a new way. The foils in the glasses are removable and exchangeable. They can be used individually or combined together. So far two types of them are available- coloured or transparent with raster prints and various lines. The construction of the glasses enables to change the focus of the user by adjusting the distance of the foils.

CZ / MOARÉ - technický termín rušivého efektu, ke kterému dochází v optice. Přestože může být vnímán jako chyba, dá se z něj naopak udělat přednost, která nás může navést k jinému vnímání. Inspirační brýle jsou určeny jak architektům, kterým mohou pomoci hledat nové nápady při pozorování architektury či přírody, tak těm, kteří si jen chtějí obohatit pohled na šedivý svět. ​Do brýlí lze nasadit všemožné druhy fólií. Ty lze používat jak jednotlivě, tak v kombinacích. Prozatím používám dva typy. Jde o fólie barevné nebo transparentní s potiskem rastrů či různých linií. K zaostření potisku na fóliích lze využít konstrukce brýlí, která umožňuje jejich oddálení či přiblížení očím uživatele.

11

Landscape of Love / photo Lukáš Dohnal / model Thu Huong Truong

photo Marie Brousilová / makeup Smeries / model Tereza Vokurková