More selected projects

mullatem_Reichova_Katerina (6)mullatem_Reichova_Katerina (6)

MULLATEM 

silver | stříbro Ag 925/1000

The aim of my art project was to create ‘jewellery for the future‘. I focused on exploring possibilities of innovative placement of the jewellery on the body and thus inventing a new form of jewellery. The essential goal for me was to design a futuristic piece of jewellery, but suitable for regular wearing at the same time. The resulting design was drawn from several inspirational sources, such as sci-fi, cyberpunk, futurism and so on. Mullatem is made of silver which was chosen on purpose as a noble and easily shapeable material. The glossy look of silver moreover evokes the cosmic feeling of cold of the lifestyle in the future.

Jako téma své práce jsem si zvolila ´šperk pro budoucnost´, kde jsem se zaměřila na hledání a zkoumání míst na těle, kam by se dal šperk netradičně umístit, a tím i vytvořit novou formu šperku. Hlavním kritériem pro mne bylo navrhnout futuristický vzhled šperku, ale s možností častého nošení. Při navrhování mullatemu jsem čerpala z mých oblíbených inspiračních zdrojů jako jsou např. sci-fi, cyberpunk, futurismus a další. Jako materiál k výrobě této kolekce jsem zvolila stříbro pro jeho ušlechtilost a možnosti tvarování. Naleštěný vzhled stříbra u mne navíc navozuje kosmický pocit chladu blížící se životnímu stylu budoucnosti.

CREDITS

photo > Marie Brousilová
model > Katerina Reich
graphic logo > Hynek Štětka Reich