signalix_katerina-reich_photo-lucie-kout-1signalix_katerina-reich_photo-lucie-kout-1

SIGNALIX

movable jewel | stainless steel, acrylic glass, lenticular foils, weight approx 3.5 kg

pohyblivý šperk | chirurgická ocel, akrylátové sklo, lentikulární fólie, cca 3.5 kg

I have been thinking for a long time on how to grasp the connection between myself and the technical world surrounding me including its growing effect on me in the future. I have realised that on earth as well as in the air we are surrounded by satellites sending signals all around us, although we rarely think about it so. And the idea to create a jewel visually inspired by the logo of signal came to me at this moment.

The signal is usually depicted by three differently sized half-circles, as often used for example as an icon in mobile phones, Wi-Fi. Although SIGNALIX is more of an artefact than a jewel for everyday wear. By creating this object I would like to express my own feelings because I do not only feel as a receiver of signals from the outside but also as a being sending signals towards others. These may be called an aura or anything else you wish.

Dlouho jsem se zamýšlela, jak pojmout spojení mé vlastní osoby s technickým světem, který mne obklopuje a prohlubováním jeho vlivu na mě v budoucnosti. Uvědomila jsem si, že ve vzduchu i na zemi jsme obklopeni satelity vysílajícími signály, které létají kolem nás, ač si to málokdy připouštíme. A právě tady se zrodil můj nápad vytvořit šperk vizuálně inspirovaný logem signálu.

Signál je většinou zobrazovaný třemi velikostně odstupňovanými půlkruhy, často používanými například u ikon v mobilních telefonech, Wi-Fi. I když je SIGNALIX spíše artefaktem než šperkem k běžnému nošení, ráda bych tímto objektem znázornila své osobní pocity, kdy se necítím jenom jako příjemce signálů zvenčí, ale jako bytost, která signály k ostatním vysílá, mohou být nazývány aurou či jakkoli jinak.

signalix_katerina-reich_photo-lucie-kout-8signalix_katerina-reich_photo-lucie-kout-8
signalix_katerina-reich_photo-lucie-kout-5signalix_katerina-reich_photo-lucie-kout-5
signalix_katerina-reich_photo-lucie-kout-11signalix_katerina-reich_photo-lucie-kout-11
SIGNALIX_Katerina Reich_photo Lucie Kout (10) (1)SIGNALIX_Katerina Reich_photo Lucie Kout (10) (1)

CREDITS

​photo > Lucie Kout
model > Linde Von Schwärze