Kontaktní údaje

MgA. Kateřina Franc Reichová

Smetanova 146, Mnichovice 251 64, Czech Republic
+420 604 994 183
katerinareich@gmail.com

IČ  02651653 


Prodejce je registrován u Puncovního úřadu 13540/1